CooSpace | etr | Intra | Szervezeti felépítés | Telefonkönyv | Oldaltérkép | PTE | FEEK

A 2014/2015. tanév I. (őszi) szemeszterének időbeosztása

A 2014/2015. tanév I. (őszi) szemeszterének időbeosztása időrendi sorrendben

A félév időbeosztása PDF formátumban letölthető ITT. 

Az átvétellel (intézmény-, tagozat-, szakváltoztatás stb.) kapcsolatos kérelmek benyújtása

Megjegyzés: a kérelemhez szükséges űrlap (ÜL-25.) letölthető a kari honlapról, az átvétellel kapcsolatos tudnivalókat a PTE TVSZ 18. §-a tartalmazza.
A határidőn túl beérkezett kérelmek automatikusan érvénytelenek!

2014. augusztus 25.

Az on-line beiratkozás, bejelentkezés időszaka:
• on-line bejelentkezés felsőbb éves hallgatóknak;  beiratkozás első éves hallgatóknak :    
Megjegyzés: minden évfolyamnak nappali és levelező munkarendben egyaránt.

felsőbb éves hallgatóknak bejelentkezési,  az első féléves tanulmányaikat most kezdő hallgatóknak beiratkozásikötelezettségük van! Ezt a felvételi határozatban megírt módon a MODULO webes felületén on-line módon kitöltött űrlappal, és ennek kinyomtatott másolatának postai úton való visszaküldésével tehetik meg.

2014. aug. 25

MEGHOSSZABBÍTVA

2014. SZEPTEMBER 29. 23:59 percig

A beiratkozott, bejelentkezett hallgatók kurzusfelvételének, kurzusleadásának határideje:
Megjegyzés: nappali és levelező munkarendben, a beiratkozó elsős és a felsőbb évfolyamok hallgatóinak egyaránt.

 

Az utólagos kurzusfelvétel, kurzusleadás (hallgatói kérelem alapján) TVSZ-ben meghatározottak (TVSZ 5. számú melléklet 2. § (4) bek.) szerinti időszaka:

Megjegyzés: Díja a Térítési és Juttatási Szabályzat 1. számú mellékletében meghatározott szerint

A kurzusfelvételi időszak lezárása után a felvett kurzusok módosítására nincs lehetőség!

2014. aug. 29 – szept. 14.

kezdési időpont 10.00 óra

zárási időpont 23.59 óra

 

2014.szept. 15 – szept. 21.

Meghirdetett vizsgakurzus esetén vizsgára jelentkezés határideje (jelentkezés: utovizsga@feek.pte.hu):

 

Várható vizsgaidőpontok:

2014. szeptember 01.

 

2014. szeptember 8-9.

A tanév, félév kezdete:
Megjegyzés: a Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) 34. § (3) szerinti hivatalos időpont.

Az első oktatási nap nappali munkarendben:

2014. szeptember 01.

 

2014. szeptember 01.

Tanévnyitó ünnepség:

Helyszín: PTE FEEK Aula.
Nappali munkarendben tanuló első éves hallgatók számára a részvétel kötelező, a felsőbb éves hallgatók számára ajánlott.

2014. szeptember 01.

időpont: 10.00 óra
A költségtérítéssel kapcsolatos kérelmek (ÜL-36) benyújtási határideje:
Megjegyzés: csak és kizárólag a megfelelő űrlap kitöltésével és minden szükséges melléklettel együtt érvényes. 
A határidőn túl beérkezett kérelmek automatikusan érvénytelenek!
2014. szeptember 05.

A korábban hallgatott tantárgy elismerésére vonatkozó kérelmek (ÜL-12) benyújtási határideje:
Megjegyzés: csak és kizárólag a megfelelő űrlap kitöltésével és minden szükséges melléklettel együtt érvényes. 
A határidőn túl beérkezett kérelmek automatikusan érvénytelenek!

 

Megjegyzés: Szakirányú továbbképzésben résztvevő, tanulmányaikat most kezdő hallgatók korábban hallgatott tantárgyaik elismertetésére vonatkozó kérelmek (ÜL-12) benyújtási határideje:

2014. szeptember 12.

 

 

2014. október 12.
Az I. évfolyamos nappalis Andragógia BA, MA, informatikus könyvtáros BA, MA és Emberi erőforrás tanácsadó MA szakos hallgatók orientációs napja:
Helyszín: PTE FEEK Aula

2014. szeptember 01.

időpont: 11.00 óra

várható befejezés: 14.00óra
Az I. évfolyamos nappalis Andragógia BA, MA szakos hallgatók szakmai orientációja (szakot kezelő intézet):
Helyszín: PTE FEEK Aula

2014. szeptember 01.

időpont: 11.00 óra

várható befejezés: 14.00óra
Az I. évfolyamos nappalis Informatikus könyvtáros BA, MA szakos hallgatók szakmai orientációja (szakot kezelő intézet):
Helyszín: PTE FEEK Aula

2014. szeptember 01.

időpont: 11.00 óra

várható befejezés: 14.00óra
Az I. évfolyamos nappalis felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatóinak szakmai orientációja:
Helyszín: PTE FEEK Aula
Szakonkénti orientáció külön termekben.

2014. szeptember 01.

időpont: 11.00 óra

várható befejezés: 15.00óra

A kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem (ÜL-25) benyújtása:
Megjegyzés: a kérelemhez szükséges űrlap (ÜL-25) letölthető a kari honlapról, a szükséges tudnivalókat a PTE TVSZ 46. §-a tartalmazza.

Az egyéni tanrend igénylése esetén:
- aki munkaviszonyra hivatkozva kéri a kedvezményt, köteles egy munkáltatói igazolást csatolni a kérelemhez, aminek tartalma egyrészt a jogviszony megléte, másrészt a beosztás (vagy feladat) megnevezése, illetve a munkaidő-beosztás (heti óraszám, napi ütemezés);
- aki versenyszerű sporttevékenység alapján kéri a kedvezményt, köteles csatolni egy igazolást az egyesülettől, ami igazolja a sporttevékenységet, és tartalmazza az edzések időbeli ütemezését (hány edzés van egy héten, melyik napszakban).
Amennyiben a hallgató nem csatolja a kért igazolást, a kérelem tartalmi vizsgálat nélkül is elutasítható.
A határidőn túl beérkezett kérelmek automatikusan érvénytelenek!
2014. szeptember 14.
A költségtérítés 50%-nak befizetési határideje:
Megjegyzés: az ügyintézést a Központi Tanulmányi Iroda látja el.
2014. szeptember 15.

A hallgató állapot módosításának (passzívról aktívra):

PTE TVSZ. 38. §
(3) Kivételes esetben a hallgató a TB-től kérelmezheti utólagos beiratkozás és bejelentkezés engedélyezését, legkésőbb a félév harmadik hetének végéig. Megjegyzés: csak különösen indokolt esetben, csak egy alkalommal és KÉRELEMMEL (ÜL-25)!

A hallgató állapot módosításának (aktívról passzívra):

 (4) A hallgató kivételes esetben az aktív bejelentkezési nyilatkozatának visszavonását kérelmezheti a tanulmányi osztály vezetőjétől a képzési időszak megkezdését követő egy hónapon belül.
A határidőn túl beérkezett kérelmek automatikusan érvénytelenek!

2014. szeptember 21.

 

 

2014. szeptember 30.
A diplomadolgozati, szakdolgozati és záródolgozati témabejelentő leadási határideje:
Megjegyzés: érintett BA szakokon az 5. szemeszterben (3/1), érintett MA szakokon 3. szemeszter (2/1) és érintett FSZ szakokon 3. szemeszter (2/1).  A témát a megfelelő űrlapon (ÜL-13), 3 példányban kell leadni.
2014. október 01.
A jelenlegi (2014/2015. tanév, őszi) szemeszterben záróvizsgázó hallgatók záróvizsgára való jelentkezésének (ÜL-14) és a szakdolgozat/diplomamunka leadásának határideje:
Megjegyzés: A korábbi félév(ek)ben leadott szakdolgozat/diplomamunka esetében is szükséges az újbóli záróvizsgára való jelentkezés benyújtása.
A késedelmes leadás határideje: 2014. október 22. A késedelmi díj mértékét a Térítési és Juttatási Szabályzat tartalmazza.
2014. október 15.
Az őszi szünet ideje:
Megjegyzés: a Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) szerinti hivatalos időpont.
2014. okt. 27 - nov. 01.
A költségtérítés teljes összegének befizetése:
Megjegyzés: az egyetem a késedelmes befizetésért késedelmi díjat számol fel(!), mértékét a Térítés és Juttatási Szabályzat tartalmazza.
2014. október 31.
A vizsgára jelentkezés kezdete az ETR webes felületén on-line módon:
Megjegyzés: minden évfolyamnak nappali és levelező munkarendben egyaránt.

2014. november 11.

kezdési időpont: 12.00 óra

Vizsgaidőszak kezdete záróvizsgázó hallgatók számára:

Képzési időn túli hallgatók vizsgaidőszakának kezdete:

2014. november 17.

2014. november 17.
A szorgalmi időszak vége: 2014. december 13.
Vizsgaidőszak kezdete nem záróvizsgázó hallgatók számára: 2014. december 15.

Abszolutórium megszerzésének időpontja:

(megjegyzés: a záróvizsgán való részvétel feltétele az abszolutórium megszerzése)

Záróvizsganap:

2015. január 13.

 

2015. január 19.
A vizsgaidőszak vége: 2015. január 23.
Diplomaátadó ünnepség: 2015. január 30.
(tervezett időpont)

 

Kapcsolódó fájlok: