CooSpace | etr | Intra | Szervezeti felépítés | Telefonkönyv | Oldaltérkép | PTE | FEEK

A tanév/félév időbeosztása

Aktuális tanév:

A 2015/2016-os tanév 1. (őszi) szemeszterének időbeosztása


Előző tanév:

A 2014/2015-ös tanév 2. (tavaszi) szemeszterének időbeosztása

A 2014/2015-ös tanév 1. (őszi) szemeszterének időbeosztása 

 

A kar nappali és levelező munkarendű képzéseinek órarendjei a 2014/2015. tanév I. (őszi) félévére elérhetők itt: Tanrendi információk, órarendek

Általános információk:

- A megadott időpontok a jogszabályokban megállapított és rögzített időpontok kivételével tájékoztató adatnak minősülnek, azaz – csak és kizárólag indokolt esetben – a kar a változtatás jogát fenntartja! A változásokat alapvetően itt, a honlapon tesszük közzé, illetve e mellett párhuzamosan egyéb más úton is hirdethetjük (faliújság, hírlevél, e-mail stb.).

- A félév során használatos űrlapok ITT érhetők el, frissítésük a megadott határidők előtt legalább egy héttel megtörténik.

- A kar hallgatói számára a tanulmányi és pénzügyekkel kapcsolatban az egyetem központi szervezeti egysége, a Központi Tanulmányi Iroda illetékes. Az iroda a (Pécs) Szántó Kovács J. u. 1/b. földszintjén található meg. Honlap: kti.pte.hu. Az Iroda nyitva tartása: 

  • hétfő-csütörtök 09.00–15.00 óráig, 
  • pénteken 09.00–12.00 óráig.

- Munkaszüneti napok 2014. szeptember-decemberi időszakban:

  • 2014. augusztus 20. szerda
  • 2014. október 23. csütörtök
  • 2014. december 25 és 26. csütörtök és péntek 

- A munkaszüneti napok körüli munkarend 2014. szeptember-decemberi időszakban:

  • 2014. október 18. szombat munkanap
  • 2014. október 24. péntek pihenőnap
  • 2014. december 13. szombat munkanap
  • 2014. december 24. szerda pihenőnap

- A szorgalmi időszakok hossza: 15 hét

- Az egyetem működésének alapvető dokumentumai (pl. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat – TVSZ, Térítési és juttatási szabályzat – TJSZ) ITT érhetők el.

- Minden dolgozat (tantárgyi, szemináriumi, gyakorlati stb.) végső leadási határideje a szorgalmi időszak utolsó napja, vagy az oktató által meghatározott dátum. A dolgozatok beadási módját az oktató határozza meg (nyomtatott vagy elektronikus úton). A dolgozatok alapformátuma ITT tekinthető meg.

A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzata a tanév időbeosztásáról

A tanév rendje, 34. §

(1) A tanév tíz hónapból álló oktatásszervezési időszak, amely kettő, egyenként öt hónapból álló félévre (őszi félévre és tavaszi félévre) tagolódik.

(2) Minden félév regisztrációs időszakból, valamint képzési időszakból tevődik össze. A képzési időszak a képzési és kimeneti követelményektől függően legalább 13 hét szorgalmi időszakból és legalább 20 munkanap vizsgaidőszakból áll. A képzési időszak első napja egyben az oktatás, azaz a szorgalmi időszak első napja.

(3) A tanév időbeosztása az Egyetemen egységesen, valamennyi képzési ciklusban és bármely munkarendben az alábbiak szerint alakul:a) az őszi félév első hete a szeptember első hétfőjével kezdődő hét,b) az őszi szünet időtartama megegyezik az adott naptári év közoktatási őszi szünetének időtartamával,c) a tavaszi félév első hete a február első hétfőjével kezdődő hét,d) a tavaszi szünet a Húsvéthétfővel kezdődő hét.

(4) Az egyes félévek pontos időbeosztását – a (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – a karok határozzák meg a rájuk vonatkozó képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően.

(5) A kar a tanév, valamint a regisztrációs időszak időbeosztását jóváhagyásra megküldi a rektornak a tanév kezdetét megelőző április 15-ig. Indokolt esetben, amennyiben ez a kari specialitások miatt elengedhetetlen, a kar a rektor jóváhagyásával eltérhet jelen szakasz (3) bekezdésben foglaltaktól. A félév elsiőhetét kizárólag a levelező munkarendben hallgatók esetében lehet korábbi időpontban meghatározni.

(6) A rektor félévenként legfeljebb három nap tanítási szünetet engedélyezhet. A dékán a rektor által engedélyezett szüneten kívül félévenként legfeljebb kettő nap tanítási szünetet, nagyon indokolt esetben a kar egészének vagy egy részének óraelmaradást engedélyezhet.

 

A korábbi tanévek időbeosztása