CooSpace | etr | Intra | Szervezeti felépítés | Telefonkönyv | Oldaltérkép | PTE | FEEK

Andragógia (BA) szak - szakmai gyakorlat

Szakmai gyakorlatot igazoló űrlap és mellékletei.

TÁJÉKOZTATÓ

  Az andragógia BA szak nappali és levelező tagozatán teljesítendő féléves szakmai gyakorlatához

 

A szakmai gyakorlat időtartama, ideje

Az alapszakos hallgatók számára teljesítendő időtartam: 2x150 óra (2x5 hét, napi 6 óra), amelyet egy, vagy két különböző szakmai gyakorlóhelyen kell teljesíteni.

A szakmai gyakorlat nappali és levelező tagozaton egyaránt a 6. szemeszterben teljesítendő. Amennyiben a hallgató szakmai gyakorlatát ettől eltérő időszakban teljesíti, számára emiatt egyéni tanrend nem adható.

 

A szakmai gyakorlat helye

A szakmai gyakorlatot olyan intézménynél kell teljesíteni, amelynél az andragógia szakhoz/szakirányaihoz közvetlenül kapcsolódó tevékenység is zajlik.

A szakmai gyakorlat külföldön is teljesíthető, ha az előírt feltételeknek megfelel.


Szakmai gyakorlat munkaviszonnyal történő teljesítése

A gyakorlat minden hallgató számára kötelező. Az a hallgató, aki a szakhoz közvetlenül kapcsolódó munkahelyen dolgozik, kérheti munkaviszonyának elismertetését. A szakmai gyakorlat munkaviszonnyal történő elismerése csak a felelős Intézet támogató javaslata alapján lehetséges. Az elismertetéshez csatolni kell a hallgató munkaszerződését és munkaköri leírását, amely igazolja a szakterülethez kapcsolódó szakmai tevékenységet.

Az elismertetési kérelmet 2015. január 15-ig kell benyújtani Pál Balázs részére.

A határidőn túli kérelmet nem áll módunkban elfogadni.

 

Szakmai gyakorlat igazolása

„Szakmai gyakorlati hely bejelentő lap” leadása 2015. január 15-ig

„150 órás szakmai gyakorlat igazoló lap” leadása: 2015. május 31-ig (Szakmai gyakorlóhelyenként külön kell kitölteni.)

 

A gyakorlat díjazása, munkarendje

Mivel a szakmai gyakorlat a 6 hét egybefüggő időszakot nem éri el, a hallgatói munkavégzésért díjazás nem jár.

A szakmai gyakorlat rendjét a hallgatói munkaszerződés és a szakmai gyakorlóhely belső szabályai határozzák meg.

 

 A szakmai gyakorlat szervezésével kapcsolatban kérdéseivel forduljon Pál Balázshoz.

ŰRLAPOK: