CooSpace | etr | Intra | Szervezeti felépítés | Telefonkönyv | Oldaltérkép | PTE | FEEK

Andragógus tanár MA szak

dr. Bajusz Klára {frissítve: 2014. 12. 01.} 


 

 1. A felnőttkori tanulás motivációi
 2. Felnőttképzési rendszerek összehasonlító vizsgálata
 3. Az iskolarendszerű felnőttoktatás változásai az 1990-es évektől
 4. A felnőttoktatási (keret)tantervek összehasonlító vizsgálata
 5. Az iskolázatlanság társadalmi hatásai. A második esély jellegű programok
 6. A felnőttoktatás etikai kérdései
 7. A felnőttkori tanulás értékelésének, mérésének kérdései

 

dr. Fodor Imréné {frissítve: 2014. 12. 01.}


 

 • A hazai felnőttképzés aktuális kérdései
 • A felnőttképzés hazai szabályrendszere, fejlődése.
 • A munkaerő piaci képzések rendszere és a gazdaság kapcsolatának alakulása .
 • Hátrányos helyzetűek részvétele a felnőttképzésben
 • A foglalkoztatási rehabilitáció átalakulása , aktuális kérdései.
 • A munkaerő piaci intézményrendszer   változása ,és hatása a szolgáltatások szinvonalára.
 • A felnőttképzési szolgáltatások alkalmazásának hatékonyságának változása a felnőttképzési szabályozás alakulásának tükrében.
 • Felnőttképzési curriculum készités  gyakorlata a hazai felnőtt képző vállalkozásokban.

 


Koller Inez Zsófia {frissítve: 2014. 11. 26.} 


 1. Nevelésfilozófia (történeti és XX. századi problémák diskurzuselemzése)
 2. Tudományelmélet (a tudomány természete, a tudomány elmélete, tudománypolitika, kutatáselmélet, kutatási módszerek)
 3. Etika (szaketikai problémák elemzése)dr. Tratnyek Magdolna 


A fenti témakörök orientáló jellegűek. A konkrét téma a hallgatóval történő személyes konzultációk eredményeként határozható meg.

 1. A felnőttkori tanulás jellemzői
 2. LLG – a pályatanácsadás európai és/vagy hazai elmélete és gyakorlat.
 3. Korszerű felnőttképzési módszerek elmélete és gyakorlata.
 4. A portfólió, mint a tanulás támogatása és a szakmai bemutatkozás eszköze.
 5. A felnőttoktatókkal szemben támasztott elvárások változása napjainkban. Oktatói szerepek.
 6. Projektek a felnőttképzésben.
 7. A tanulási környezet, mint az eredményes tanulást meghatározó tényező vizsgálata.
 8. Esettanulmány valamely megvalósított projektről, egyéb a felnőttképzési módszerek témakörébe tartozó programról.
 9. Kompetenciafejlesztés a tréningeken.
 10. A társadalmi és munkaerőpiaci kirekesztődés veszélyének kitett fiatal felnőttek esélyadó programjainak bemutatása esettanulmány formájában.