CooSpace | etr | Intra | Szervezeti felépítés | Telefonkönyv | Oldaltérkép | PTE | FEEK

Formai követelmények

Az évközi dolgozatok formai követelményei

A tantárgyak félévi követelményeinek teljesítéséhez készítendő dolgozatok egységes megjelenési, és az alapvető tartalmi kritériumairól

Szakdolgozat / diplomamunka / záródolgozat

A PTE FEEK-en készített szakdolgozatok és diplomamunkák általános, illetve formai és tartalmi követelményeiről