CooSpace | etr | Intra | Szervezeti felépítés | Telefonkönyv | Oldaltérkép | PTE | FEEK

Hallgatói pályázatok - 2014/2015. tanév őszi félév

A kari DJKB a hallgatók számára az alábbi pályázatokat teszi közzé:

 • Rendszeres szociális ösztöndíj, alaptámogatás - 2014/2015 ősz
 • Szakmai gyakorlati ösztöndíj – 2014/2015 ősz
 • Kollégiumi várólista
 • Esélyegyenlőségi pályázat kollégiumi díj átvállalása

Rendszeres szociális ösztöndíj, alaptámogatás - 2014/2015 ősz

Pályázati kiírás

 

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottsága a 2014/2015-ös tanév őszi szemeszterére pályázatot ír ki a mai napon rendszeres szociális ösztöndíj és elsősök kiegészítő alaptámogatása elnyerésére.

 Rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján, a hallgató által benyújtott

pályázat útján igényelhető.  A pályázati kérelmet az erre rendszeresített adatlapon kell benyújtani. A pályázatokat a DJKB részére kell eljuttatni. A pályázatok elbírálását a DJKB az űrlapon feltüntetett egységes pontrendszer szerint végzi. [TJSZ. 20. § (6)-(7) bek.]

 

A pályázatok benyújtási határideje 2014. szeptember 19. napja 12.00 (péntek)

 

Szociális juttatásra jogosult hallgató: az a teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgató, aki

 • államilag támogatott képzési formában, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjasként veszrészt, vagy
 • tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre;

 

Alaptámogatás:

Erre irányuló kérelem esetén (űrlapon a megfelelő négyzetben elhelyezett egymást metsző két vonal) alaptámogatásra jogosult hallgató, aki

 • az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesít, és az első bejelentkezés alkalmával kérelmet nyújt be, továbbá
 • a következő feltételeknek megfelel: árva (25 év alatt) / félárva / családfenntartó / nagycsaládos / hátrányos helyzetű / Halmozottan hátrányos helyzetű / tartós nevelésbe vették / fogyatékossággal élő, vagy egészségi állapota miatt rászoruló / gyámsága nagykorúsága miatt megszűnt, és a szociális ösztöndíj elnyeréséhez szükséges ponthatár elérte.

 

A pályázatot kérjük a PTE FEEK Hallgatói Önkormányzat irodáján leadni, vagy postai úton elküldeni az alábbi címre:

PTE FEEK DJKB 7633 Pécs, Szántó K. J. U. 1/B.

 

Amennyiben a pályázó pályázatát 2014. szeptember 17. napjáig személyesen a fent megadott címen leadja, úgy a pályázónak lehetősége van pályázatát átnézetni a DJKB egy tagjával.

A 2014. szeptember 17. napja után a pályázatok csak lezárt borítékban, vagy postai úton nyújthatók be.

A pályázó által alá nem írt, késve leadott pályázatokat a Bizottságnak nem áll módjában elfogadni!

 

Az eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség!

Az űrlapon feltüntetett adatok, tények és az azok alátámasztására benyújtott dokumentumok közötti eltérésekből, hiányosságokból, hibákból adódó hátrányokért nem vállalunk felelősséget, ezért kérjük figyelmesen, olvassák el a pályázati űrlapot, illetve annak kitöltési útmutatóját.

  
 

Kapcsolódó dokumentumok:

Pályázati kiírás

Űrlap

Kitöltési útmutató

Formanyomtatvány egy lakcímen élőkről szóló igazoláshoz

Gyakran Ismételt Kérdések

 

Pécs, 2014. szeptember 01.

 

CSISZÁR Csaba

PTE FEEK DJKB

titkár

sk.

 

* * *

  Szakmai gyakorlati ösztöndíj – 2014/2015 ősz

Pályázati kiírás

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottsága a 2014/2015-ös tanév őszi szemeszterére pályázatot ír ki a mai napon szakmai gyakorlati ösztöndíj elnyerésére.

 Szakmai gyakorlati ösztöndíjra jogosult hallgató, aki államilag támogatott, teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben vesz részt.

Szakmai gyakorlati ösztöndíj a képzési és kimeneti követelményben meghatározott legfeljebb fél éves összefüggő gyakorlaton résztvevő hallgatónak, pályázat alapján, legfeljebb egy tanulmányi félévre adható juttatás.

A szakmai gyakorlati ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, aki kötelező szakmai gyakorlatát az egyetem székhelyétől, illetve telephelyétől (továbbiakban: képzési hely) eltérő helyen teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban és a szakmai gyakorlat végzésének helye és a lakóhelye közötti távolság  legalább 30 km.

 A pályázati kérelmet a DJKB-hoz, félévente az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A pályázat elbírálása a fentieken túl, a hallgató  szociális körülményei alapján, a rendszeres szociális ösztöndíj elbírálására vonatkozó szabályok, illetve pontrendszer szerint történik. A pályázónak a szociális körülményei igazolásán túl a kérelemhez mellékelnie kell a szakmai gyakorlóhely igazolását. A pályázónak nem kell külön igazolnia a szociális helyzetére vonatkozó adatokat, amennyiben adott félévben a hallgató egyéb szociális juttatás iránti kérelmet nyújtott be, és ahhoz már csatolta a szükséges dokumentumokat. [TJSZ. 21/A. § (1)-(4) bek.]

 

A pályázatok benyújtási határideje 2014. szeptember 19. napja

 

Szociális juttatásra jogosult hallgató: az a teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgató, aki

 • államilag támogatott képzési formában, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjasként vesz részt, vagy
 • tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre;

 

 A pályázatot kérjük a PTE FEEK Hallgatói Önkormányzat irodáján leadni, vagy postai úton elküldeni az alábbi címre:

PTE FEEK DJKB 7633 Pécs, Szántó K. J. U. 1/B.

 

A pályázó által alá nem írt, késve leadott pályázatokat a Bizottságnak nem áll módjában elfogadni!

 Az eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség!

 Az űrlapon feltüntetett adatok, tények és az azok alátámasztására benyújtott dokumentumok közötti eltérésekből, hiányosságokból, hibákból adódó hátrányokért nem vállalunk felelősséget, ezért kérjük figyelmesen, olvassák el a pályázati űrlapot, illetve annak kitöltési útmutatóját!

 

Kapcsolódó dokumentumok:

Pályázati kiírás

Űrlap

 

Pécs, 2014. szeptember 01.

 

CSISZÁR Csaba

PTE FEEK DJKB

titkár

sk.


 

* * *

Kollégiumi várólista

Pályázati kiírás

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottsága pályázatot ír ki kollégiumi férőhely feltöltésre.

Kollégiumi férőhelyre pályázatot nyújthat be a Pécsi Tudományegyetem minden hallgatója, aki a 2014/2015. tanév első félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.

A pályázatok leadásának legkorábbi határideje szeptember 1. napja.

 A pályázatot benyújtó hallgatók várólistán kerülnek elhelyezésre, ahol a férőhelyek számának függvényében a várólistán elfoglalt helyük alapján kerülnek felvételre.

 

Kollégiumi elhelyezésre pályázni lehet:

 •  szociális alapon
 • tanulmányi alapon
 • művészeti, sport, kulturális, vagy tudományos tevékenység alapján
 • közéleti tevékenység alapján.

 

Egy hallgató több szempont alapján is kérheti felvételét a kollégiumba.

 A fenti sorrend a feltöltés szempontjainak sorrendjét is tükrözi, tehát a várólistán azon hallgatók kerülnek legelőre, akik szociális alapon kérik felvételüket, ezt követik azok, akik tanulmányi alapon és így tovább. Az egyes szempontokon belül a sorrendet a magasabb pontszám/érték határozza meg.

 A szociális alapon pályázó hallgatónak a szociális támogatásra rendszeresített űrlapot kell kitöltenie, és ahhoz mellékelnie kell a kitöltési útmutatóban megjelölt dokumentumokat.

Amennyiben a hallgató szociális szempont alapján a 2014/2015-ös tanévre már adott be kollégiumi pályázatot, úgy kérhető az ott elért szociális pontszám figyelembe vétele.

Hiányos pályázat esetén 0 ponttal kerül az érintett hallgató a várólistára.

 Tanulmányi alapú pályázat esetén az utolsó aktív félév korrigált kredit indexe, illetve elsőéves hallgatók esetén a felvételi pontszám alapján kerül megállapításra a sorrend, a kérelemnek formai követelménye pusztán a név az EHA kód és fenti tanulmányi átlag, illetve felvételi pontszám feltüntetése. A kérelmet papír alapon kell eljuttatni a kari DJKB-hoz. A hiányos kérelmet a DJKB nem tudja elfogadni.

 A művészeti, sport, kulturális, vagy tudományos tevékenység alapján történő jelentkezésre az intézményi szakmai tudományos ösztöndíj pályázatra vonatkozó szabályok az irányadóak, az erre rendszeresített űrlapon kell a pályázatot benyújtani és a kitöltési útmutatóban megjelölt dokumentumokat kell ahhoz csatolni. Amennyiben a hallgató művészeti, sport, kulturális, vagy tudományos tevékenység szempont alapján a 2013/2014-es tanévre már adott be kollégiumi pályázatot, úgy kérhető az ott elért pontszám figyelembe vétele.

Hiányos pályázat esetén 0 ponttal kerül az érintett hallgató a várólistára.

 Közéleti tevékenység alapján történő jelentkezés esetén a kari HÖK elnöknek kell igazolnia a legalább 3 havi közéleti tevékenységet az elmúlt félév vonatkozásában és ezt a kérelemhez csatolni kell. A kérelmet papír alapon kell benyújtani a név és az EHA kód feltüntetésével.

 

A várólistáról való feltöltés hetente történik. Aki nem kerül be az adott feltöltéskor, annak nem kell új kérelmet benyújtania, hanem automatikusan a listán marad, egészen addig, míg nem kéri levételét a várólistáról.

 

Kapcsolódó dokumentumok:

Pályázati kiírás

Űrlap

 

Pécs, 2014. szeptember 1.

 

CSISZÁR Csaba

PTE FEEK DJKB

titkár

sk.

* * *

Esélyegyenlőségi pályázat kollégiumi díj átvállalása

Pályázati kiírás

Kedves Hallgatók!

 

Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata pályázatot ír ki a Térítési és Juttatási Szabályzat 12. § (7) bekezdésének megfelelően az esélyegyenlőség biztosítása érdekében.

A pályázat célkitűzése, hogy minél több szociálisan rászorult hallgató kollégiumi díját átvállalja az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat.

A pályázatot azok a hallgatók nyújthatnak be, akik elnyerték az idei évben a kollégiumi elhelyezést.

Az űrlapot a kari Diákirodákon lehet átvenni, vagy le lehet töltetni a www.pteehok.hu weboldalán a Dokumentumtár menüpont alatt és a KARI Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottsághoz kell benyújtani.

A pályázatokat az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat bírálja el a Térítési és Juttatási Szabályzat 2. mellékletében lefektetett szempontrendszer alapján.

Amennyiben a hallgató a 2014/2015-ös tanév őszi szemeszterében rendszeres szociális ösztöndíjra pályázott, úgy az abban a pályázatban megadott szociális helyzet kerül figyelembe vételre.

Amennyiben a hallgató nem adott be rendszeres szociális ösztöndíj pályázatot, úgy a következő dokumentumok csatolása kötelező:

- rendszeres szociális ösztöndíj és alaptámogatás pályázati űrlap, valamint az ahhoz tartozó kitöltési útmutatóban meghatározott csatolandó dokumentumok.

Az eredményről mindenkit emailben értesítünk.

A pályázaton részt vehet minden hallgató, akinek pályázata a 2014/2015-es kollégiumi eljárás során pozitív elbírálásban részesült, továbbá hátrányos helyzetű, árva, családfenntartó, vagy akinek gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg.

A nem megfelelő űrlapon beadott, nem megfelelően kitöltött, hiányos illetve a pályázó aláírását nem tartalmazó pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek!

Az eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség!

Leadási határidő: 2014. szeptember 19. 12.00

Pécs, 2014. szeptember 1.