CooSpace | etr | Intra | Szervezeti felépítés | Telefonkönyv | Oldaltérkép | PTE | FEEK

Hallgatói pályázatok - 2015/2016. tanév őszi félév

A kari DJKB a hallgatók számára az alábbi pályázatokat teszi közzé:

 1. Intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj pályázat - 2015/2016 ősz
 2. Kollégiumi férőhely pályázat - 2015/2016 ősz
 3. Rendszeres szociális ösztöndíj, alaptámogatás - 2015/2016 ősz
 4. Szakmai gyakorlati ösztöndíj – 2015/2016 tavasz

Egyéb pályázatok:

 1. Kriszbacher Ildikó Ösztöndíj

Intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj pályázat - 2015/2016 ősz

Pályázati kiírás

 

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság a 2015/2016-ös tanév őszi szemeszterére pályázatot ír ki

Intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj elnyerésére.

 

Letölthető dokumentumok:

 

A pályázatok beküldésének határideje:

2015. október 30.

A pályázatot kérjük a PTE KPVK HÖK irodájába leadni, vagy postai úton elküldeni az alábbi címre és a borítékra ráírni:

PTE KPVK DJKB

Intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.

 

***

Kollégiumi férőhely pályázat - 2015/2016 ősz

Pályázati kiírás

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Pécsi Képzési Központ Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottsága pályázatot ír ki kollégiumi férőhely feltöltésre.

Kollégiumi férőhelyre pályázatot nyújthat be a Pécsi Tudományegyetem minden hallgatója, aki a 2015/2016. tanév első félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.

Letölthető dokumentumok:

A pályázatok leadásának legkorábbi határideje 2015. október 10. napja.

Leadás helye: A PTE KPVK HÖK. irodáiban vagy postai úton 7100 Szekszárd Rákóczi 1.

A pályázatot benyújtó hallgatók várólistán kerülnek elhelyezésre, ahol a férőhelyek számának függvényében a várólistán elfoglalt helyük alapján kerülnek felvételre.

Kollégiumi elhelyezésre pályázni lehet:

 • szociális alapon
 • tanulmányi alapon
 • művészeti, sport, kulturális, vagy tudományos tevékenység alapján
 • közéleti tevékenység alapján.

 

***

Rendszeres szociális ösztöndíj, alaptámogatás - 2015/2016 ősz

Pályázati kiírás

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottsága (továbbiakban DJKB) a 2015/2016-os tanév őszi szemeszterére pályázatot ír ki a mai napon rendszeres szociális ösztöndíj és elsősök kiegészítő alaptámogatása elnyerésére.

 

Rendszeres szociális ösztöndíj Rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján, a hallgató által benyújtott pályázat útján igényelhető. A pályázati kérelmet a Pécsi Tudományegyetem Térítési és juttatási szabályzatának (továbbiakban TJSZ) 2/2. számú mellékletét képező űrlapon, elektronikusan kell a DJKB által meghatározott határideig benyújtani. Az elektronikus pályázati űrlap papír alapú, aláírt változatát és a pályázati űrlap kitöltési útmutatója szerinti eredeti példányban csatolandó mellékleteket papír alapon el kell juttatni a DJKB részére, a DJKB által meghatározott határideig.

A pályázatok elbírálását a DJKB az űrlapon feltüntetett egységes pontrendszer szerint végzi. [TJSZ. 20. § (6)-(7)]

 

A pályázatok benyújtási határideje 2015. szeptember 18

 

Szociális juttatásra jogosult hallgató: az a teljes idejű felsőfokú szakképzésben, felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgató, aki

a) államilag támogatott képzési formában, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjasként vesz részt, vagy

b) tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre. [TJSZ. 2. § (1) g]

 

Alaptámogatás:

Erre irányuló kérelem esetén (az elektronikus pályázati űrlapon jelölve) alaptámogatásra jogosult hallgató, aki

a) az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesít, és az első bejelentkezés alkalmával kérelmet nyújt be, továbbá

b) a következő feltételeknek megfelel: árva (25 év alatt) / félárva / családfenntartó / nagycsaládos / hátrányos helyzetű / Halmozottan hátrányos helyzetű / tartós nevelésbe vették / fogyatékossággal élő, vagy egészségi állapota miatt rászoruló / gyámsága nagykorúsága miatt megszűnt, és a szociális ösztöndíj elnyeréséhez szükséges ponthatár elérte. [TJSZ. 19. § (1)-(2) és 20. § (3)-(4)]

 

 Az elektronikus pályázati űrlap elérhető a www.stipendium.pte.hu címen. A Stipendium-rendszer felületére az EHA-kóddal és a hozzá tartózó jelszóval lehet belépni.

 

 Kérjük, hogy a pályázat benyújtása előtt részletesen tanulmányozza a pályázathoz tartozó kitöltési útmutatót.

Kérjük, az elektronikus pályázat véglegesítését megelőzően elektronikusan csatolja a kitöltési útmutatóban szereplő valamennyi dokumentumot. Az elektronikus pályázat véglegesítését követően a www.stipendium.pte.hu felület által generált adatlapot aláírást követően a kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt kérjük a KPVK HÖK irodájában leadni, vagy postai úton elküldeni az alábbi címre: H-7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. PTE KPVK DJKB

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fellebbezési eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség!

 

Amennyiben az űrlap kitöltése során kérdése merül fel, forduljon a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar  DJKB-hoz!

 

Szekszárd, 2015. szeptember 2.

 

Tóth Viktor

PTE KPVK DJKB elnök

***

 Szakmai gyakorlati ösztöndíj – 2015/2016 ősz

Pályázati Kiírás

 

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottsága (továbbiakban DJKB) a 2015/2016-os tanév őszi szemeszterére pályázatot ír ki a mai napon szakmai gyakorlati ösztöndíj elnyerésére.

 Szakmai gyakorlati ösztöndíjra jogosult hallgató, aki államilag támogatott, teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben vesz részt.

Szakmai gyakorlati ösztöndíj a képzési és kimeneti követelményben meghatározott legfeljebb fél éves összefüggő gyakorlaton résztvevő hallgatónak, pályázat alapján, legfeljebb egy tanulmányi félévre adható juttatás.

A szakmai gyakorlati ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, aki kötelező szakmai gyakorlatát az egyetem székhelyétől, illetve telephelyétől (továbbiakban: képzési hely) eltérő helyen teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban és a szakmai gyakorlat végzésének helye és a lakóhelye közötti távolság legalább 30 km.

 A pályázati kérelmet a DJKB-hoz, félévente az erre rendszeresített formanyomtatványon, papír alapon kell benyújtani. A formanyomtatvány elérhető a következő oldalon: http://igyk.pte.hu/menu/420/299 A pályázat elbírálása a fentieken túl, a hallgató szociális körülményei alapján, a rendszeres szociális ösztöndíj elbírálására vonatkozó szabályok, illetve pontrendszer szerint történik. A pályázónak a szociális körülményei igazolásán túl a kérelemhez mellékelnie kell a szakmai gyakorlóhely igazolását. A pályázónak nem kell külön igazolnia a szociális helyzetére vonatkozó adatokat, amennyiben adott félévben a hallgató egyéb szociális juttatás iránti kérelmet nyújtott be, és ahhoz már csatolta a szükséges dokumentumokat. [TJSZ. 21/A. § (1)-(4) bek.]

 

Amennyiben a hallgató a 2015/2016-os tanév őszi szemeszterében rendszeres szociális ösztöndíjra pályázott, úgy az abban a pályázatban megadott szociális helyzet kerül figyelembe vételre.

 

Amennyiben a hallgató nem adott be rendszeres szociális ösztöndíj pályázatot, úgy a következő dokumentumok csatolása kötelező:

a)      Szakmai gyakorlat pályázati űrlap formanyomtatvány, amely elérhető az alábbi oldalon: http://igyk.pte.hu/menu/420/299

b)     A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 6. sz. mellékletének a PTE Térítési és Juttatási Szabályzatának 2/2. sz. melléklete (Rendszeres szociális ösztöndíj és alaptámogatás papír alapú űrlapja), valamint az ahhoz tartozó kitöltési útmutatóban meghatározott csatolandó dokumentumok. A formanyomtatványok a következő oldalakon érhetőek el:  http://pte.hu/sites/pte.hu/files/files/Adminisztracio/Szabalyzatok_utasitasok/PTE_SZMSZ/6mell_mell/6mell_tjsz_2-2_szoctamurlap.pdf

http://pte.hu/sites/pte.hu/files/files/Adminisztracio/Szabalyzatok_utasitasok/PTE_SZMSZ/6mell_mell/6mell_tjsz_2-2_szoctamurlapkitoltesiutmutato.pdf

 

 

A pályázatok benyújtási határideje 2015. szeptember 18.

 

Szociális juttatásra jogosult hallgató: az a teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgató, aki

a)     államilag támogatott képzési formában, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjasként vesz

részt, vagy

b)     tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon,

szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre. [TJSZ. 2. § (1) g]

 

 

A pályázatot kérjük a PTE KPVK HÖK irodáján leadni, vagy postai úton elküldeni az alábbi címre: H-7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1

 

A pályázó által alá nem írt, késve leadott pályázatokat a Bizottságnak nem áll módjában elfogadni!

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fellebbezési eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség!

 

ŰRLAP LETÖLTÉSE

Szekszárd, 2015. szeptember 2.

 

Tóth Viktor

PTE KPVK DJKB elnök

***

 Kriszbacher Ildikó Ösztöndíj 2015/2016-os tanévre

Pályázati Kiírás

Alapelvek:

1. A Pécsi Tudományegyetem Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Programjának célja, hogy elősegítse a hallgatókban rejlő tehetség kibontakozását.

            a) A program részeként olyan ösztöndíjat, tutori támogatást és kiemelkedő szakmai lehetőségeket nyújt a hallgatók számára, amelyek segítik tehetségük kibontakoztatását, szakmai pályájuk indulását.

            b) Végzett ösztöndíjasainkkal további kapcsolatot tart és pályakövetést végez.

            c) Célja a legtehetségesebb hallgatók egyetemi oktatóvá és kutatóvá válásának támogatása.

2. A tehetséggondozás alapját a témavezető oktatók (a tutorok) irányításával végzett hallgatói kutató- és szakmai munka képezi. A programban való hallgatói és oktatói részvétel önkéntes.

3. A program egyéni munkatervnek megfelelően folytatott szakmai munka végzését támogatja.

4. A programban részt vevő hallgatók eredményeit az elektronikus tanulmányi rendszer dokumentálja.

 A Pécsi Tudományegyetem a 2015/2016-os tanévre pályázatot ír ki a PTE Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Ösztöndíjának elnyerésére.

 • A pályázatot a hallgató nyújtja be egy általa választott oktató nyilatkozatával együtt. A továbbiakban az adott oktató lesz a diák személyes tutora.
 • A pályázatnak be kell mutatnia a hallgató által a pályázat beadását megelőző időszakban elért szakmai eredményeket.
 • A pályázatnak tartalmaznia kell egy Munkatervet, amely az adott hallgató konkrét vállalásait, céljait tartalmazza, továbbá jelzi a teljesítéshez szükséges erőforrásokat, eszközöket.
 • Pályázni az egyetemi tanulmányok megkezdését követő két lezárt, teljesített félév után lehet teljes idejű alapszakos, mesterszakos és osztatlan képzésben részt vevő nappali tagozatos hallgatóknak, akik az ösztöndíj időtartamára a Pécsi Tudományegyetem hallgatói maradnak. Mesterszakos hallgatók esetében az alapszakos tanulmányi eredmény is figyelembe vehető.
 • Karonként minden tanévben legalább négy hallgató kerül kiválasztásra.
 • Egy oktató azonos időszakban legfeljebb három hallgató tutorálását végezheti.

 A pályázat részei:

 • Pályázati űrlap alapadatokkal, szakmai eredmények felsorolásával.
 • Munkaterv, amely részletesen ismerteti a kitűzött célokat és az azok eléréséhez tervezett munkát. A Munkaterv részeként a pályázó vállalja az elkövetkező TDK-n történő indulást, elért eredményeinek ottani bemutatását.
 • A pontozásban elszámolni kívánt eredményeket igazoló dokumentumok másolata.

A tutor a Munkaterv űrlapon véleményezi a pályázó hallgató szakmai tudását, tehetségét, aláírásával vállalja a hallgató munkájának irányítását és jóváhagyja a Munkatervet.

 

A pályázatok beérkezésének határideje: 2015. október 5. 12:00.

 

A pályázatot a PTE Tehetséggondozási Irodájába kell elküldeni postai úton az alábbi címre:

Pécsi Tudományegyetem Oktatási Igazgatóság Tehetséggondozási Iroda
Dr. Gönczi Andrea egyetemi koordinátor
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat Kriszbacher Ildikó Ösztöndíjra"

 

Az eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség!

Az űrlapon feltüntetett adatok, tények és az azok alátámasztására benyújtott dokumentumok közötti eltérésekből, hiányosságokból, hibákból adódó hátrányokért nem vállalunk felelősséget, ezért kérjük, figyelmesen olvassák el a pályázati űrlapot, illetve annak kitöltési útmutatóját.

Amennyiben az űrlap kitöltése során kérdése merül fel, forduljon az egyetemi koordinátorhoz:


Dr. Gönczi Andrea
email: gonczi.andrea@pte.hu

tel: +36-72-501500    mellék:12248

 

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

Alapszabály (.pdf)

Munkaterv (.doc)

Pályázati űrlap (.xls)

Pályázati űrlap kitöltési útmutató (.pdf)

Pályázati kiírás (.pdf)