CooSpace | etr | Intra | Szervezeti felépítés | Telefonkönyv | Oldaltérkép | PTE | FEEK

Jelentkezés záróvizsgára

A záróvizsgára jelentkezés űrlapja, és a hozzá kapcsolódó információk. Információk a szakok pontos megadásáról.

 

A záróvizsgára jelentkezés

A karon normál helyzetben a záróvizsgára jelentkezés együtt történik a szakdolgozat (diplomamunka, záródolgozat) leadásával. Ha a hallgató szakdolgozatát már korábban leadta és azt elfogadták, akkor csak a záróvizsgára jelentkezését kell leadnia. A leadás határidejét az adott félév időbeosztása tartalmazza!

Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy szakdolgozat vagy diplomamunka leadását megelőzően benyújtott záróvizsgára jelentkezést nincs módunkban elfogadni/regisztrálni. Az abszolutórium megszerzése (tanulmányi és vizsgakötelezettségek teljesítése), illetve az előírt záródolgozat/szakdolgozat/diplomamunka elkészítése nélkül hallgatóink nem vehetnek részt záróvizsgán. A halasztott záróvizsgának külön díjtétele nincs. Az ismételt záróvizsga díját az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. számú melléklete, az ún. "Térítési és jutattatási szabályzat" határozza meg. Részletesebben ITT olvasható.

Kérjük, hogy a záróvizsgára jelentkezés űrlapján a "Szak pontos megnevezése" sorban az adminisztráció segítése érdekében az információt az alábbiak szerint – egységesen – szíveskedjenek megadni:

Régi képzések: a szak neve, képzési forma és munkarend (alap nappali - AN, alap levelező - AL, diplomásoknak - DL és alap kiegészítő - KL).

Új képzések: a szak megnevezése, a képzési ciklus (FSZ/BA/MA/SZT), és munkarend (nappali - N vagy levelező - L), és ha van: a szakirány neve.


Az évfolyam és félév adatot nem kell megadni, hiszen az a végzősök esetében szaktól függően, de meghatározott. 


A BA szakok szakirányainak rövidítései:

  • felnőttképzési szervező: FKSZ,
  • munkavállalási tanácsadó: MVT,
  • művelődésszervező: MSZ,
  • személyügyi szervező: SZSZ,
  • az információs műveltség pedagógiája: IMP,
  • sajtó-, média- és könyvkiadás: SMK.

Kapcsolódó információ: http://hallgatoknak.feek.pte.hu/hu/Szakdolgozat_diplomamunka_zarodolgozat