CooSpace | etr | Intra | Szervezeti felépítés | Telefonkönyv | Oldaltérkép | PTE | FEEK

Juttatások

A PTE FEEK Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottságának (DJKB) átfogó tájékoztatója a kari juttatásokról

Juttatások

A Kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság rendelkeznek hatáskörrel a hallgatók juttatásait és térítéseit illető ügyekben eljárni.

Tanulmányaitok megkezdésekor két szabályzat ismeretét, átolvasását ajánljuk figyelmetekbe: A Pécsi Tudományegyetem térítési és juttatási szabályzata, A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és VizsgaszabályzataA szabályzatok elérhetősége: ITT.

Íme a DJKB átfogó tájékoztatója a kari juttatásokról!

I. Teljesítmény alapú ösztöndíjak

Tanulmányi ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíjban az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet.
A tanulmányi ösztöndíj egy tanulmányi félév időtartamára adható. Az egyetemre első alkalommal beiratkozó hallgató a beiratkozás félévében tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet.
A tanulmányi ösztöndíj alapját a korrigált kreditindex képezi.

Köztársasági ösztöndíj

Köztársasági ösztöndíjban a teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet.A köztársasági ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet elnyerni. Köztársasági ösztöndíjban az az alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki adott vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és legalább 55 kreditet megszerzett.
A köztársasági ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázati felhívást, az elbírálás szempontjaival együtt a Kari Pályázati és Ösztöndíj Bizottság (PÖB) teszi közzé.

Intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj

Az intézményi szakmai, tudományos ösztöndíjban részesülhet a teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben, illetve doktori képzésben részt vevő hallgató.Az intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgató részére pályázat alapján, félévre, havonta folyósított juttatás.

II. Szociális alapú ösztöndíjak

Alaptámogatás

Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgató az első bejelentkezése alkalmával - kérelemre - a hallgatói normatíva 50%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató
a) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy
b) hátrányos helyzetű és kiskorúsága alatt felügyeletét ellátó szülője, illetve szülei - az iskolai felvételi körzet megállapításával összefüggésben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint vezetett nyilvántartás alapján készült statisztikai adatszolgáltatás, a gyermeket, tanulót megillető szolgáltatás megállapításához a szülő nyilatkozata szerint - legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, vagy akit tartós nevelésbe vettek,
c) családfenntartó, vagy
d) nagycsaládos, vagy
e) árva, illetve mindkét szülője, illetve vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülője elhunyt, vagy
f) hátrányos helyzetű, vagy
g) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
h) félárva.

Rendszeres szociális ösztöndíj

A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján egy képzési időszakra biztosított, havonta folyósított juttatás. Rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján, a hallgató által benyújtott pályázat útján igényelhető.
A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 20%-a, amennyiben a hallgató
a) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy
b) hátrányos helyzetű és kiskorúsága alatt felügyeletét ellátó szülője, illetve szülei - az iskolai felvételi körzet megállapításával összefüggésben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint vezetett nyilvántartás alapján készült statisztikai adatszolgáltatás, a gyermeket, tanulót megillető szolgáltatás megállapításához a szülő nyilatkozata szerint - legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, vagy akit tartós nevelésbe vettek,
c) családfenntartó, vagy
d) nagycsaládos, vagy
e) árva, illetve mindkét szülője, illetve vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülője elhunyt.
A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató
a) hátrányos helyzetű, vagy
b) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
c) félárva.
A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató külföldi állampolgárok miniszteri ösztöndíjában részesül.
A szociális támogatás odaítélésénél a hallgató tanulmányi eredménye, illetve a tanulmányi eredményhez köthető juttatások mértéke nem vehető figyelembe.

Rendkívüli szociális ösztöndíj

Rendkívüli szociális ösztöndíjban az a teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgató, aki
a) államilag támogatott képzési formában vesz részt, vagy
b) tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre.
A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának kiegyenlítésére folyósított egyszeri juttatás. Rendkívüli szociális ösztöndíjban a hallgató kérelme alapján részesülhet. A kérelmet a DJKB-hoz kell eljuttatni.
Az éppen aktuális juttatások igényléséről és azok beadásának határidejéről tájékozódni tudtok a FEEK HÖK Szolgáltató Iroda előtt kihelyezett megállító táblákról, a folyosón elhelyezett hirdetőfalakról és a HÖK honlapján!
Bármely juttatási ügyekkel kapcsolatos kérdés felmerülése esetén írjatok a feek.djkb@gmail.com címre,
illetve személyesen is feltehetitek kérdéseiteket a meghirdetett ügyeleti időpontokban!