CooSpace | etr | Intra | Szervezeti felépítés | Telefonkönyv | Oldaltérkép | PTE | FEEK

Szakdolgozati témabejelentők

Témabejelentő űrlapok példányai, az azok és a szakdolgozat leadásával kapcsolatos információk.

Szakdolgozat (diplomamunka, záródolgozat) témájának bejelentése


A szakdolgozat / diplomamunka / záródolgozat (a továbbiakban: szakdolgozat) témájának bejelentése az ÜL-13. számú űrlapon történik, melyet három példányban szükséges kitölteni. (A hallgató és a témavezető (konzulens), továbbá a szakfelelős intézet példánya.)
A témabejelentő leadása legkésőbb a záróvizsga félévét megelőző félévben történik!

  • januári záróvizsga esetén: októberben,
  • júniusi záróvizsga esetén: márciusban. 

A pontos határidőt a kar mindenkori féléves időbeosztása tartalmazza.
A leadás félévét a szakok tantervei írják elő, melyek a kari honlapon érhetők el ITT.
Hiányosan kitöltött, aláíratlan témabejelentőt, és az azzal leadni kívánt dolgozatot az illetékes (a szakért felelős) intézet nem vehet át!
A hallgatói példányt meg kell őrizni, mert a konzulens nyilatkozatával ellátott témabejelentőt (a hallgatói példányt) a dolgozat leadásakor mellékelni kell! 

Kapcsolódó információ: http://hallgatoknak.feek.pte.hu/Szakdolgozat_diplomamunka_zarodolgozat