CooSpace | etr | Intra | Szervezeti felépítés | Telefonkönyv | Oldaltérkép | PTE | FEEK

Végvári Borisz

dékáni megbízott,tudományos segédmunkatárs

Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága:

(A legfontosabb maximum 5, az oktatott tárgy/tárgyak szakterületéhez tartozó publikáció, alkotás felsorolása.)

  • Iszszledovanie kul'turü predprijatij = Organizational culture research / Borisz Vegvari, Bela Krisztüan, Zsolt Nemeskeri. In: Sztrategicseszkoe planirovanie na predprijatii : Materialü Mezsdunarodnoj naucsno-prakticseszkoj konferencii. Izsevsk, 2003 / red. A. L. Kuznecov. - Izsevsk : Izsevszkij Goszudarsztvennüj Tehnicseszkij Universzitet, 2003. - 26., 67-76. p. - (C 83).

Teljes publikációs jegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára - MTMT)